ZANZIBAR: 6 activities found

Kizimbani, Zanzibar, Tanzania

Spice tour

0 Reviews

Fumba, Zanzibar

Safari Blue

0 Reviews

Prison Island, Zanzibar

Prison Island Tour

0 Reviews

Kendwa, Zanzibar

Tandem Skydive on Zanzibar

0 Reviews

Kizimkazi fishing village, Zanzibar, Tanzania

Dolphin Tour

1 Review

Stone town, Zanzibar

Stone Town Tour

0 Reviews